10
Aug 11

 

BEYERS BYTJIES KLEUTERSKOOL

BORG VAN KLEUTERS


Aangesien Beyers Bytjies se visie is om juis kleuters te help wie se ouers dit nie kan bekostig nie, is daar elke jaar heelwat kinders wie se ouers nie die skoolgelde kan betaal nie. Ons soek dan borgouers om hierdie kinders te help om die kleuterskool te kan bywoon.

 

 

Hoe werk dit om ‘n kind te borg?

Die borggeld is R500 per maand per kind en borgouers verbind hulle normaalweg om ‘n kind ten minste een kalenderjaar lank te borg. Die R500 sluit dan sy skoolgelde in, sowel as ‘n gebalanseerde maaltyd elke dag en hy kan op enige skooluitstappie gaan sonder verdere onkoste.

Die borgouer ontvang ‘n verslaggie met ‘n foto aangeheg oor sy/haar borgkind waarin inligting oor die kind se huislike omstandighede verskaf word, asook spesifieke behoeftes van die kind en sy/haar geboortedatum en klere/skoengroottes. Gedurende die jaar word daar twee vorderingsverslaggies oor die kind se vordering by die skool aan die borgouers gestuur.

Verder laat ons dit in die borgouers se hande om meer betrokke te raak by die gesin, byvoorbeeld deur middel van kospakkies, klere vir die kind, iets vir sy verjaarsdag, ensovoorts. Elke borgouer maak maar self ‘n besluit of hy/sy meer betrokke wil raak. Elke borgouer is ook enige tyd welkom om die skool te besoek en die borgkind persoonlik ontmoet.

Indien u belangstel om ‘n kind te borg, voltooi asseblief die volgende vorm. Die vorm kan gefaks word na 086 665 1606 en sodra ons dit ontvang het sal ons ‘n kind toeken aan u en sy/haar besonderhede vir u stuur.


 

Enige verdere navrae oor hoe om ‘n kind te borg, kan gerig word aan Chrisna Venter by 082 573 2735.

Click Hier vir Borgvorm