19
Jul 12

DIENSTE BENODIG:

ʼn Arbeidsterapeut wat bereid is om haar/sy dienste gratis aan die skool te bied, word benodig. Vyftig kinders by Beyers Bytjies is geïdentifiseer wie arbeidsterapie benodig, maar die skool kan slegs aan 16 kleuters terapie verskaf. Daar is slegs een Arbeidsterapeut wat 2 klassies vir kleuters wat hulp benodig het en het met 2 personeel lede wat sy opgelei het, om haar te help met arbeidsterapie.

image image

Enige iemand wat ʼn aanbieding vir die ouers kan gee, oor enige onderwerp wat hul selfbeeld sal verbeter, byvoorbeeld, die huwelik, hoe om jou huis teen die minimum koste te versier, ens.