19
Jul 12

DIE GESKIEDENIS VAN BEYERS BYTJIES PRE-PRIMÊRE SKOOL

Meer as 80% van die gemeenskap in Danville leef onder die broodlyn, as gevolg van voortdurende werkloosheid en die bydraende ontstellend sosio-ekonomiese toestande.

image

In 2002, het ʼn maatskaplike werkster, genaamd Betsie Dreyer, en die skoolprinsipaal, Frances Delport, die behoefte in die gemeenskap raak gesien en ʼn pre-primêre skool begin, in ʼn toegeboude motorhuis by die Danville Kerk. Hier het hulle die kleingoed van een ete per dag voorsien, sowel as emosionele ondersteuning en opvoedkundige stimulasie.

In 2004 het Laerskool Generaal Beyers die pre-primêre skool geakkommodeer met die gebruik van twee klaskamers en ʼn Wendy hut. In 2006 het Beyers Bytjies Pre-primêre Skool die trotse eienaars geword van hulle eie skoolgebou. Die gebou was egter in ʼn haglike kondisie, weens die dakke wat ingeval het, die mure wat verf nodig gehad het, badkamers wat oorgedoen moes word, ensovoorts. Betsie en Frances het, met die hulp van ʼn paar gewaardeerde donasies en die harde hande-arbeid van die Beyers Bytjies ouers die hele skool gerenoveer. Vandag is die Beyers Bytjies gemeenskap baie trots op hulle pragtige skool. Hartverskeurend, is dit vir baie van die kleuters, die enigste mooi wat hulle in ʼn hele dag sien.

Beyers Bytjies akkommodeer 170 kinders tussen die ouderdomme van 5 en 6 jaar oud. Ongelukkig leef 120 van hierdie kinders onder die broodlyn. Die maandelikse skoolgelde word op n gly skaal uitgewerk, alhoewel daar 80 kinders is wie se ouers nie hierdie bedrag kan bekostig nie. Die enigste ete wat die meeste van hierdie kinders die voorreg het om te geniet, is die daaglikse ete wat die skool aan hulle verskaf.

Beyers Bytjies Pre-primêre Skool is ʼn nie-winsgewende privaat skool vir die minderbevoorregte gemeenskappe van Danville en Elandspoort. 

Die skool wil aan elke kleuter individuele aandag verskaf en het dus ʼn beleid om nie meer as 170 kleuters per jaar te akkommodeer nie, aangesien daar baie kleuters is met emosionele sowel as leerprobleme wat meer intense aandag nodig het. ʼn Spelterapeut wat emosionele afwykings by die kinders identifiseer, asook ʼn arbeidsterapeut vorm deel van die Beyers Bytjies span.

image

Die kleuterskool volg die akademiese grondslagfase van Laerskool Generaal Beyers. Daar is 4 graad R klassies en 3 Graad RR klassies.

Beyers Bytjies Pre-primêre Skool het 50 families in die Danville en Elandspoort gemeenskappe geïdentifiseer met ʼn lae inkomste van R850-00 per maand of minder, en in die meeste van hierdie gevalle geen inkomste. Die skool poog om hierdie families twee keer per week te voorsien van voedselpakkies. Op die huidige stadium kan die skool egter slegs 20 van hierdie families van ʼn klein voedselpakkie elk voorsien, aangesien die skool geheel en al afhanklik is van donasies om hierdie doel te bereik. Soms is dit egter nie moontlik om enige voedselpakkies uit te reik nie.

Die kleuterskool voorsien die minderbevoorregte gemeenskap ook van tweedehandse klere wat op ʼn gekontroleerde basis uitgereik word.

ʼn Mobiele mediese kliniek, beman deur ʼn dokter en ʼn apteker Hannes Snyman, besoek die Danville gemeenskap elke twee weke om na die mediese probleme van die gemeenskap om te sien. Die mobiele mediese kliniek word geborg deur Castle Walk apteek, Castle Ridge apteek en Moreleta NG Kerk.