19
Jul 12

POSITIEWE TERUGVOER:

  • Beyers Bytjies beskik oor positiewe, liefdevolle en pligsgetroue personeel wat meer as hul deel doen al is hul vergoeding maar skraps.
  • Beyers Bytjies het ʼn pragtige skool wat deur almal goed opgepas word en in stand gehou word. Die Beyers Bytjies gemeenskap is baie trots op hul skool.
  • Daar is begin met opleiding aan die onderwyseresse en ouers (veral die ouers wie se kleuters ingeskakel is by terapie, hoe om probleme by kleuters te identifiseer en die manier waarop jy jou kind kan help, bv. hand-oog koördinasie.
  • Ouers is in beheer van die klerebank aangestel Die ouers in beheer van hierdie klerebank se persoonlikheidsontwikkeling is onbeskryflik positief.
  • Die behoeftes is geïdentifiseer dat die kleuters tuis geen speelgoed het nie. ʼn Speelgoed biblioteek is begin en skenkings van gebruikte speelgoed word gebruik. Die projek word besonder goed deur die ouers ondersteun. Ouers is in beheer van hierdie projek en dit het hul selfbeeld verbeter, meer selfvertroue gegee en hulle is baie trots en getrou.
  • ʼn Mobiele mediese kliniek, beman deur ʼn gekwalifiseerde dokter en apteker, besoek die skool twee keer per maand. Kostes verbonde, indien dit bygebring kan word beloop R10-00 vir konsultasie en medisyne. Veertig pasiënte kan gehelp word en die kliniek word ten volle benut deur die gemeenskap.
  • Baie van die kleuters het troeteldiere vir wie hulle baie lief is. Hulle kan nie ʼn veearts bekostig nie. ʼn Veearts besoek die skool een keer per maand om die diere in te ent, te behandel vir vlooie, ens. Sterilisasie van diere word ook oorweeg.