19
Jul 12

Kontant skenkings kan direk in Beyers Bytjies Pre-primêre skool se bankrekening inbetaal word. Die bankbesonderhede is as volg:

Beyers Bytjies Kleuterskool

ABSA

Hercules

Tak kode : 334245

Rekening : 9096715028

Tipe Rekening : Spaar

 

Frances Delport (012) 3866129. EPos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stuur EPos...

Beyers Bytjies Pre-primêre Skool is ʼn nie-winsgewende privaat skool vir die minderbevoorregte gemeenskappe van Danville en Elandspoort.

Beyers Bytjies is geheel en al afhanklik van weldoeners se kontant skenkings om die skool se uitgawes wat tans +/- R87 000-00 per maand beloop, te kan betaal. Hierdie uitgawes sluit dinge in soos byvoorbeeld onderwyseresse se salarisse, water-en-ligte rekeninge, aankoop van voedsel en skryfbehoeftes, ens.