19
Jul 12
  • Print
  • Inkleurboeke
  • Vetkryt
  • Pritt
  • Potlode
  • Ou rekenaarpapier
  • Waterverf
  • Vingerverf
  • Skertjies
  • Die skool het nie genoeg kontantvloei beskikbaar om die nodige skryfbehoeftes aan elke kleuter te voorsien nie.