10
Aug 11

Beyers Bytjies Pre-primêre Skool is ʼn nie-winsgewende privaat skool vir die minderbevoorregte gemeenskappe van Danville en Elandspoort.

Beyers Bytjies akkommodeer 170 kinders tussen die ouderdomme van 5 en 6 jaar oud. Ongelukkig leef 120 van hierdie kinders onder die broodlyn.

Ouers wat hul kleuters by die skool wil inskryf moet bewys kan lewer dat hulle ʼn maandelikse inkomste van R6000-00 of minder verdien en hulle moet ook bewys lewer dat hulle in die Danville of Elandspoort omgewing woon.

image

Die skool voorsien op weeksdae een ete per dag, aan ʼn gemiddeld van +/- 70 kleuters. Hartverskeurend, is die enigste ete wat die meeste van hierdie kleuters die voorreg het om te geniet, die daaglikse ete wat die skool aan hulle verskaf.

Daar is 4 graad R klassies en 3 Graad RR klassies. Sommige van die onderwyseresse is Mammas uit die gemeenskap. Die skool het hierdie Mammas op kursusse gestuur om hulself as kleuter onderwyseresse te kwalifiseer, wat hulle gehelp het om hul lewenstandaard te verbeter en ook om hul selfbeeld ʼn hupstoot te gee. Die skool is egter van donasies afhanklik om die onderwyseresse se salarisse te kan betaal.

image

Al die kleuters word deur ʼn arbeidsterapeut geëvalueer. Daar is 50 kleuters geïdentifiseer wie arbeidsterapie benodig. Die arbeidsterapeut het 6 van die Mammas uit die gemeenskap opgelei om haar te help met die kleuters se groot motoriese ontwikkeling asook hand-oog koördinasie, ens. Hierdie Mammas werk teen geen betaling en daar is ʼn dringende behoefte vir donasies sodat daar aan hierdie Mammas ʼn klein vergoedingtjie gegee kan word, om sodoende ook hul lewensstandaard te verbeter.

In sommige van die klasse is maatskaplike probleme soos kinder verwaarlosing- en mishandeling geïdentifiseer. ʼn Spelterapeut wat emosionele afwykings by kinders identifiseer, verskaf dan terapie aan hierdie kleuters. Die hele gesin word by die terapie betrek.

Die poste by die skool word gevul deur ouers uit die gemeenskap wat vrywilliglik teen geen betaling of ʼn minimum betaling van R800-00 per maand, werk. Hierdie poste sluit in kombuispersoneel, sekretaresse, ouers in beheer van die klerebank, ens. Die skool het nie genoeg fondse beskikbaar om aan hierdie ouers salarisse te betaal nie. Borge word dringend benodig om aan al die ouers wat teen geen betaling vir die skool werk, ook ʼn salaris van ten minste R800-00 per maand te kan oorhandig.

image

Daar is 50 gesinne in die Beyers Bytjies gemeenskap geïdentifiseer wat geen voedsel of beperkte voedsel tuis het. Die skool poog om in hierdie behoeftes te voorsien via kospakkies wat 2 keer per week aan hierdie gesinne uitgereik word. Ongelukkig is hierdie poging nie altyd suksesvol nie, aangesien die skool geheel en al afhanklik is van donasies om hierdie doel te kan bereik.

Die skool het ook ʼn klerebank wat voorsien in die minderbevoorregtes in die gemeenskap se behoeftes in hierdie verband. Tweedehandse klere wat aan die skool geskenk word, word uitgesorteer en in pakkies verpak vir kleuters met spesifieke behoeftes. Ouers kan ook vir ander gesinslede klere kom afhaal, wat dan onder toesig en kontrolering van die ouers wat in beheer is van die klerebank, plaasvind. Die ouers wat in beheer is van hierdie projek se selfbeeld en persoonlikheidsontwikkeling is onbeskryflik positief.